top of page

DATAPROTECTION – DATA BESKYTTELSE


Musician/Musiker

FINN ELIAS SVIT

CVR/VAT: 32368212

Vestparken 61

9550 Mariager

Denmark

 

 

ENGLISH:


PROTECTION OF YOUR DATA.

Musician Finn Elias Svit processes your data according to the following rules:

 

Ticket information data.

I only collect the information about you that you voluntarily provide when purchasing Sheet Music, Cds or mp3 files . Be it eg. purchase history, name, email address. We only use your data in connection with our communication to you, e.g. to send ordered material or from you wanted information.

I use Paypal as the possible payment system.

 

Recording your behavior.

When you visit this website, I record your actions in Google Analytics via cookies. All records have anonymized ip address and are thus cleared of data that could potentially be traced to a private user. Finn Elias Svit use data solely for statistics and to optimize the communication to you. This data can only be accessed by relevant employees and partners.


Storage of data.

Data about your purchase history and web behavior is stored in databases that are secured against unauthorized access by means of user identification and password.


Insight into information.

You can contact us at any time to find out what information we have about you. Write to fs@finnsvit.dk or call tel. +4524477750

DANISH:

 

VI VÆRNER OM DINE DATA.

Musiker Finn Elias Svit behandler dine data efter følgende regler:

 

Dataoplysninger vedrørende billetkøb.
Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som du frivilligt oplyser ved online køb.
Det være sig f.eks. købshistorik, navn, mailadresse.
Vi bruger kun dine data i forbindelse med vores kommunikation til dig, f.eks. ved fremsendelse af noder, 

PayPal er vores betalingssystem.

 

Registrering af din adfærd.
Når du besøger hjemmesiden www.finnsvit.dk, registreres dine handlinger i Google Analytics via cookies. 

Alle registreringer har anonymiseret ip-adresse, og er dermed renset for data, der potentielt ville kunne spores til en privat bruger. 

Data anvendes udelukkende til statistik, og til at optimere kommunikationen til dig.

Disse data kan kun tilgås af Musiker Finn Elias Svit eller dennes medarbejdere. 

 

Opbevaring af data.
Data om din købshistorik og webadfærd opbevares i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugeridentifikation og password.

 

Indsigt i oplysninger.
Du kan til hver en tid kontakte os og få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
Skriv til fs@finnsvit.dk eller ring på tlf. 24477750

bottom of page